Hầu hết các tòa nhà đều được thiết kế, trang bị các phương tiện PCCC và có lực lượng chữa cháy cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay nguy cơ hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng vẫn luôn thường trực.