V-League lạc hậu khoảng 30 năm hay thậm chí là 50 năm so với các giải đấu tầm trung của châu Âu, đòi hỏi nó phải đạt được ngay những quy chuẩn hiện tại thì chỉ là một giấc mơ.