Tiền cũng bị nhiễm khuẩn Ecoli, vi khuẩn chỉ điểm cho các vi khuẩn tả, tiền giấy cotton có mệnh giá càng nhỏ thì nhiễm khuẩn càng nhiều. Đây là kết quả từ cuộc điều tra mà Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Viện Dinh dưỡng Quốc gia vừa thực hiện.