Đường hoa tết Kỷ Sửu tại thành phố Mỹ Tho sẽ mở cửa phục vụ khách du xuân từ đêm 27 tháng chạp (22.1.2009) và kéo dài đến hết đêm mùng bảy tháng giêng (1.2.2009).