GiadinhNet - Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo TƯ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã có quyết định thành lập đoàn công tác để kiểm tra tình hình sử dụng quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đoàn có trách nhiệm phối hợp với UBND và Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triển khai việc kiểm tra. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm trưởng đoàn công tác. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên - Môi trường.

Kỳ An