Khó đổi được tiền cotton mệnh giá nhỏ ở ngân hàng, nhiều người tìm đến thị trường tự do. Năm nay, tỷ lệ đổi ở các khu vực đền chùa trên địa bàn Hà Nội đắt gấp 2-3 lần năm ngoái.