Liên quan đến bức xúc của người dân về việc tính khối lượng nước tối thiểu 4m³/hộ/tháng khi ký lại hợp đồng cung cấp nước sạch theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa báo cáo UBND TPHCM sẽ không áp dụng cách tính này.