Thời gian gần đây sò huyết của người dân nuôi dưới kênh xáng Trường Sơn ở xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã chết “sạch sành sanh”. Tiền tỷ của người dân đầu tư vào những vạt sò huyết đang sắp đến ngày thu hoạch đã trở thành muối bỏ biển.