Giadinh.net - Sau một năm trời “bặt tin” 4 người đàn ông ở bản Nà Cọ sa vào “địa ngục trần gian” được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang giải cứu về nước.