TT - Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín đã ký kết tài trợ Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM 2 tỉ đồng.