Nhằm chống khủng hoảng, ổn định và phát triển bền vững thị trường chứng khoán, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng về việc cho phép thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại VN.