(NDHMoney) Trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 5.000 tỷ đồng trên thị trường mở, đánh dấu mức bơm ròng trên 13.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng 11.

>> Lãi suất cho vay cao nhất ở mức 25%/năm

>> Tái cơ cấu ngân hàng: ‘Ném chuột nhưng không được đổ bình’

Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong tuần từ 21-25/11, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 26.681 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, với lãi suất 14%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước hút về 21.519 tỷ đồng.

Như vậy, trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 5.162 tỷ đồng, từ mức bơm ròng 2.773 tỷ đồng trong tuần trước đó.

Trong tuần này, lượng tiền bơm ra trong một ngày thấp nhất là trên 4.000 tỷ đồng và cao nhất là gần 8.000 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu tháng đến nay, lượng tiền bơm ròng trên OMO đã lên tới trên 13.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 23/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm ở mức 12,06%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lên tới 16,12%/năm và 20,63%/năm.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước , nợ xấu của hệ thống ngân hàng , đến nay là khoảng 3,3% trên tổng dư nợ cho vay. Riêng cho vay trong lĩnh vực bất động sản, dư nợ cho vay khoảng 8,3% tổng dư nợ chung của toàn hệ thống, trong đó nợ xấu chiếm 4,2% dư nợ cho vay bất động sản.