(InfoTV) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ký Quyết định số 618/QĐ-NHNN ngày 25/3/2010 nhằm duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam so với tháng trước đó.

- HSBC lại dự báo tăng lãi suất cơ bản Quyết định này quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 353/QĐ-NHNN ngày 25/2/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Như vậy, kể từ ngày 01/12/2009 đến nay (5 tháng liên tiếp), lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam liên tục được duy trì ổn định. InfoTV InfoTV