PNO - Chiều 6/10, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục hủy kết quả trúng thầu của 3 mặt hàng thuốc đã trúng thầu vào tháng 5/2014 do Sở Y tế tổ chức đấu thầu.

Ba mặt hàng thuốc gồm: thuốc SUSTONIT 6,5mg (hoạt chất Glyceryl trinitrat - Nitroglycerin) do Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 trúng thầu 590.000 viên với giá kế hoạch lên đến gần 2,25 tiổ̀ng; thuốc BIPANDO (hoạt chất Pantoprazol 40mg + Domperidon 10mg) do Công ty cổ phần VN Pharma trúng thầu gần 1,5 triệu viên với giá trúng thầu gần 10 tỉ đồng; thuốc PEPTAN 40mg (hoạt chất Omeprazol) dạng tiêm truyền do Liên doanh công ty TNHH MTV dược Nam Anh – Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 Pharbaco trúng thầu gần 182.000 lọ với giá gần 6 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV dược Nam Anh là một đơn vị thành viên của Công ty cổ phần VN Pharma.

Trước đó, dư luận xôn xao về việc nhiều loại thuốc không được đấu thầu tại Sở Y tế vào tháng 5/2014 nhưng đã trúng thầu nên đến ngày 3/10, Sở Y tế TP.HCM đã quyết định hủy kết quả trúng thầu của 4 mặt hàng thuốc có giấy phép nhập khẩu chuyến gồm: BICNU - hoạt chất Carmustine 100mg; Erwinase - hoạt chất L-Asparaginase Erwinase 10.000UI; Sodium Bicarbonate - hoạt chất Natri Hydrocarbonate 4,2%; Digoxin - hoạt chất Digoxin 0,5mg/2ml.

VĂN THANH