Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương, Bộ, ngành tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện làm tốt hơn nữa công tác cứu trợ, nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân ở những vùng bị ngập lụt nặng.