VH- Đó là thông báo mới nhất của Nhà xuất bản Giáo dục (NXB GD) về vấn đề in ấn và cung cấp SGK năm học 2010-2011.

Năm nay NXB GD sẽ cung cấp khoảng 80 triệu bản SGK từ cấp tiểu học đến THPT với giá không đổi so với năm trước, đảm bảo 100% học sinh trên mọi miền đất nước đủ sách học. Đồng thời, NXB sẽ tiếp tục mua SGK cũ với mức giá từ 25 -35% giá bìa để bán lại cho học sinh với mức từ 35 - 40% giá bìa tùy theo chất lượng bộ sách. Chính sách tặng SGK cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh vùng khó khăn, học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các địa phương trong cả nước vẫn được NXB áp dụng. Vũ Phượng