Hôm qua 9-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN về một số biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong những tháng cuối năm 2008 và đầu năm 2009.