(PL)- Ngày 29-9, thống đốc Ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đảm bảo đủ vốn để mua 400 ngàn tấn gạo hè thu.