Theo thống kê, để đáp ứng nhu cầu giấy viết, in, văn phòng phẩm, mỗi năm cả nước cần hàng triệu tấn giấy...