Chương trình Cười xuyên Việt mới đây không có Trấn Thành tham gia khiến nhiều người thắc mắc.