Trong 2 năm qua, giá tiêu và cà phê tăng cao đã làm cho đời sống kinh tế của người dân Tây Nguyên được cải thiện. Nhưng kèm theo đó là nguy cơ mất rừng – mất cân bằng sinh thái đang ngày một đè nặng.