Nếu được hỏi "Bạn muốn vợ mình là người thế nào?", các đấng mày râu sẽ đưa ra vô số tiêu chí để chọn vợ.