Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam không hề yếu kém, thậm chí “hoành tráng” so với các nước trong khu vực...