SGTT.VN - Theo tin từ cục Điều tiết điện lực ngày 15.8, cập nhật dự báo về nhu cầu và sản lượng điện 5 tháng cuối năm cho thấy, tổng nhu cầu điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 5 tháng cuối năm đạt trên 56,5 tỉ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012 nhưng thấp hơn 888 triệu kWh so với mức dự báo đầu năm. Tổng sản lượng điện có khả năng cung ứng đủ để đáp ứng nhu cầu và có dự phòng.

Trên thực tế, mức tiêu thụ điện 7 tháng đầu năm nay cũng đã thấp hơn so với mức dự báo đầu năm khoảng 0,63%. Rõ nhất là trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, tăng trưởng phụ tải điện thấp hơn đáng kể so với kế hoạch (thực tế lần lượt là 8,38% và 7,3% so với kế hoạch là 10,39% và 11,61%).

Trong 5 tháng cuối năm có 19 tổ máy mới vào vận hành với tổng công suất 1.310 MW, bao gồm tổ máy 2 nhiệt điện Quảng Ninh II, tổ máy 1 nhiệt điện Nghi Sơn I và các tổ máy thủy điện

M.Q