Lolita, tác phẩm lọt vào top 100 cuốn sách xuất sắc mọi thời đại, vừa được dịch ra tiếng Việt và chuẩn bị ra mắt độc giả Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Dương Tường.