Én nhỏ của 'Tân Hoàn Châu cách cách' tự tin khoe sắc trên tạp chí thời trang số mới.

Nguyễn Hương