Ngoài HN sang nhượng mấy trường nhiều lắm - nếu khg biết thì sang lại là chắc ăn bạn ạ !

Mình đang muốn mở nhà trẻ ở khu vực Đốc Ngữ-Cống Vị (Ba Đình), nhận trẻ từ 2-6 tuổi, thuần Việt, không có một chút quốc tế nào. Cơ sở vật chất đang tính là sử dụng một tòa nhà 4 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 70m2, sân chơi 80m2. Xin hỏi các mẹ/bố thông thái các vấn đề từ A-Z liên quan đến việc mở nhà trẻ (giấy phép, quản lý, giáo viên, cấp dưỡng, trang trí....), và với diện tích như trên thì có thể nhận được tối đa bao nhiêu cháu... Mình để ngỏ khả năng hợp tác với các mẹ/bố khác. Cảm ơn rất nhiều. mình cũng có nguyện vọng mở trường. mà không có thời gian làm. trước mắt, nếu bạn cần, mình có thể đóng góp với bạn chút cổ phần. có gì liên hệ lại với mình nhé. Cảm ơn nhã ý của bạn. mình cũng quan tâm đến việc mở nhà trẻ, có gì có thể hợp tác cùng bạn gửi bạn chủ topic. mình rất quan tâm đề tài này, mình cũng có nguồn tư vấn đề án thành lập trường, học được chút kinh nghiệm mở trường, rất muốn tìm người hợp tác cùng làm. nếu bạn cần thì liên hệ với mình nhé. Ngoài HN sang nhượng mấy trường nhiều lắm - nếu khg biết thì sang lại là chắc ăn bạn ạ ! Ngoài HN sang nhượng mấy trường nhiều lắm * nếu khg biết thì sang lại là chắc ăn bạn ạ ! Ngoài HN sang nhượng mấy trường nhiều lắm - nếu khg biết thì sang lại là chắc ăn bạn ạ !