“Không ai có thể sống mãi với nỗi cô đơn của chính mình”, điều này thôi thúc tác giả Trần Đại Nhật tìm danh sách những người con lai bị lãng quên trong chiến tranh.