Một anh giám đốc ở Hà Nội, khỏe mạnh, giàu có nhưng vợ đẻ ba lần toàn con gái. Ngày đêm anh nung nấu mưu kế tìm người đẻ hộ con trai nối dõi tông đường.