Công ty Điện tử Samsung Vina vừa chính thức khởi động cuộc thi “Đi tìm người rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008” nhằm tìm kiếm 3 người tham gia hành trình truyền lửa Olympic Bắc Kinh 2008 khi ngọn đuốc qua lãnh thổ Việt Nam (ngày 30/04/2008 tại TP.HCM). Theo đó, mọi công dân Việt Nam từ 14 tuổi...