---Quote (Originally by dothuhoa)---:Applause: Bé gái nhà mình năm nay vào lớp 1, mình muốn xin cho cháu học ở trường Tân Định cho tiện đường đưa đón, nhưng lại không có ai quen ở đây. Có mẹ nào giúp được mình không? pm cho mình nhé, xin vào đây nhà mình là trái tuyến. Cám ơn các mẹ trước...

:Applause: Bé gái nhà mình năm nay vào lớp 1, mình muốn xin cho cháu học ở trường Tân Định cho tiện đường đưa đón, nhưng lại không có ai quen ở đây. Có mẹ nào giúp được mình không? pm cho mình nhé, xin vào đây nhà mình là trái tuyến. Cám ơn các mẹ trước nhé! Mình cũng muốn nhờ xin vào truờng Thanh Liệt, thanh trì,có mẹ nào quen ai có thể xin được giúp mình với nhé.cảm ơn nhiều Trích dẫn: Nguyên văn bởi dothuhoa :Applause: Bé gái nhà mình năm nay vào lớp 1, mình muốn xin cho cháu học ở trường Tân Định cho tiện đường đưa đón, nhưng lại không có ai quen ở đây. Có mẹ nào giúp được mình không? pm cho mình nhé, xin vào đây nhà mình là trái tuyến. Cám ơn các mẹ trước nhé! trường này nghe nói trường điểm của quận xin vào khó lắm