Các nhà khoa học Ấn Độ tại Viện kỹ thuật Kharagpur đang nghiên cứu một loại tim nhân tạo mới với chi phí thấp hơn thông thường rất nhiều. Giá của quả tim này chỉ 2.000 USD so với 60.000 USD của các loại tim nhân tạo hiện nay.