Các nhà khoa học cho biết đã xác định được một gien chính gây bệnh ung thư. Kết quả vừa được nhiều nhóm nghiên cứu độc lập công bố trên tạp chí Nature Genetics, có thể mở ra hướng mới để xác định khả năng và nguy cơ mắc bệnh cũng như tìm những biệt dược mới để “khóa chặt” cơ cấu phát triển ung thư.