hình như lộn box rùi chị à. Nhớ mod chuyển wa cho đúng vị trí đi chị

hình như lộn box rùi chị à. Nhớ mod chuyển wa cho đúng vị trí đi chị