Tin đồn là do một số phần tử xấu lợi dụng phao tin thất thiệt làm người dân hoang mang, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.