VH- Bắc Giang: UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ gần 21 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng có mục tiêu của ngân sách Trung ương và nguồn dự toán năm 2009, chuyển sang hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong Chương trình 135.

Theo đó, huyện Sơn Động, Lục Ngạn mỗi huyện được phân bổ 8 tỷ đồng, Lục Nam hơn 3,6 tỷ đồng và Yên Thế gần 600 triệu đồng. Lạng Sơn: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan vừa tổ chức hội thi giao lưu tiếng Việt cho các em học sinh tiểu học DTTS. Hội thi thu hút 21 đội đại diện cho 21 trường tham gia. Các thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi chào hỏi, kỹ năng tổng hợp, khả năng hùng biện và năng khiếu. Tuyên Quang: UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt và giao bổ sung 4,645 tỷ đồng vào chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010. Trong đó, dự án dạy nghề cho lao động nghèo là 2,5 tỷ đồng, hơn 1,5 tỷ đồng lập dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương... Quảng Ngãi: Từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Ba Tơ thực hiện trong năm 2010-2011, huyện triển khai dự án Đập dâng Nể Hà với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo cấp nước tưới cho 100 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hai xã Ba Điền và Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Đắk Nông: Thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2008 - 2010, huyện Đắk R’lấp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được 117 căn. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn đã có nhà cửa kiên cố, tập trung phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Phương Thế-M.Lý-Hồng Gấm-T.Thùy-Q.Hằng