Để thu hút sự chú ý của Microsoft, một tin tặc giấu tên đã để lại lời nhắn khen ngợi công việc của các nhà nghiên cứu bảo mật Microsoft trong một biến thể của trojan Win32/Zlob.