Hanoinet- Ngày 7/10/2008, các Bộ trưởng Tài chính ASEAN đã tổ chức họp không chính thức tại Dubai và Hội nghị xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại các nước vùng Vịnh nhân dịp Hội nghị thường niên IMF/WB.