24H.COM.VN - Những thông tin đáng chú ý ngày 10/10/2008 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.