ND – Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – LB Nga đã có từ rất lâu, từ thời kỳ nước Nga Sa hoàng ở nửa cuối thế kỷ 19, nhiều năm trước Cách mạng Tháng Mười Nga.