Tình yêu cần sự nỗ lực rất nhiều từ đôi bên, rất cần sự nhẫn nại và thấu hiểu.

Theo Tiin