Theo cơ quan thống kê của Chính phủ (INDEC), trong 3 tháng đầu năm 2008, Áchentina đạt kim ngạch xuất khẩu 15,788 tỷ USD và nhập khẩu 12,841 tỷ USD, tăng tương ứng 42% và 40%