Hậu vệ Cameroon có pha vào bóng rất thâm, khiến đối thủ tụt cả quần.