Kết quả phân tích nước thải công nghiệp của Cty TNHH Miwon VN, do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Phú Thọ công bố ngày 8.10 đã xác định Miwon đổ nước thải ô nhiễm ra môi trường.