Khi Quyền mới dẫn Hồng về ra mắt, mẹ anh mừng như vớ được vàng. Bà thích không chỉ bởi Hồng khéo léo, ăn nói dễ nghe mà còn vì cô là gái thành phố nhưng vẫn yêu tha thiết thằng con bà, không ái ngại gia cảnh nhà bà.