[Kênh14]- Tôi biết con trai thường vô tâm nên đã luôn tránh để cô ấy phải rơi vào hoàn cảnh như những cô gái khác. Nhưng không ngờ chính tôi lại gặp hoàn cảnh như vậy...