Bài báo trình bày cơ sở tính toán xác định chỉ tiêu ứng suất cắt trượt trong lớp bê tông nhựa (BTN) do tải trọng bánh xe gây ra, từ đó khảo sát đánh giá độ lớn của ứng suất cắt trượt phụ thuộc chiều dày lớp BTN và cường độ các lớp vật liệu. Từ cơ sở tính toán trên giúp cho người kỹ sư thiết kế lựa chọn được chiều dày hợp lý lớp BTN trong kết cấu áo đường mềm theo điều kiện độ ổn định cắt trượt lớp BTN.

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 1

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 2

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 3

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 4

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 5

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 6

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 7

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 8

Tinh toan lua chon chieu day hop ly lop be tong nhua theo chi tieu do ben cat truot trong ket cau ao duong mem duong o to - Anh 9