Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco xin thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2011 như sau:

- Cổ tức năm 2011 là: 16%/năm, Công ty đã tạm chi trả 10%, nay chi bổ sung phần còn lại là: 6%/năm theo Nghị quyết được Đại hội thông qua.

- Thời gian chi trả: Từ ngày thông báo đến 31/5/2012.

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt, chuyển khoản,...

- Địa điểm chi trả: Phòng Kế toán - Thống kê thuộc Cty CPDP Tipharco số 15 Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP Mỹ Tho,Tiền Giang.

Vinacorp