Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 04/06/2010 và 07/06/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2010 Mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu) Thời gian thực hiện: Ngày 25/06/2010 Địa điểm thực hiện: - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán. - Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sỡ hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính CTCP Tập đoàn Thiên Long, bắt đầu từ ngày 25/06/2010 đến 30/06/2010 và xuất trình CMND.