Ông Ma Anh, cha ông Ma Đức Tú - Chủ tịch HĐQT CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức (HNX: TMC) đăng ký mua 25,000 cp từ ngày 06/09 đến 30/09 để tăng tỷ lệ nắm giữ.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ma Anh
- Mã chứng khoán: TMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 151,500 CP (tỷ lệ 1.22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ma Đức Tú
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 318,300 CP (tỷ lệ 2.57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 25,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/09/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2013.

Hằng Nga

infonet